PAR MUMS

SERVAL SIA ir profesionāls, pieredzējis, uzticams ģimenes uzņēmums ar tīrām latviskām saknēm, kas jau vairāk kā 11 gadus darbojas visā Latvijas teritorijā, bet visbiežāk esam sastopami Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē.

Mūsu uzņēmuma moto ir laimīgi klienti, kuri vēlas pie mums atgriezties!

Esam līderi apauguma novākšanā – ar savu jaudīgo tehniku, dienā nozāģējam 1-2 ha ar kokiem un krūmiem aizaugušas platības! Veicam pilna cikla mežizstrādes un mežsaimniecības pakalpojumus, kā arī, dažāda veida rakšanas darbus.

Mūsu pakalpojumi:

  • pilns mežizstrādes cikls – no cirsmu ierīkošanas līdz iegūto materiālu realizācijai;
  • meža taksācija Vidzemē;
  • meža zemes augsnes sagatavošana jauna meža stādīšanai – pacilu rakšanu ar ekskavatoru;
  • pilns apauguma (koku, krūmu) izstrādes cikls – no lauksaimniecības zemju attīrīšanas no apauguma līdz kvalitatīvai lauksaimniecības zemes sagatavošanai vai augsnes sagatavošanai un jauna meža iestādīšanai;
  • celmu un sakņu raušana, frēzēšana un novešana;
  • rakšanas darbi (dīķu, grāvju rakšana, ceļu sakārtošana u. c.).

Pirms darbu uzsākšanas, vienmēr kopā ar klientu, apsekojam klienta mežu vai lauksaimniecības zemi un sniedzam rekomendācijas, kā iegūt vislielāko peļņu un ieguvumus no zemes īpašuma ilgtermiņā. Piesaistām arī Eiropas fondu līdzekļus dažādu saimniecisko darbu veikšanai, piemēram, atmežošanai vai apmežošanai.