PAKALPOJUMI

SERVAL mežizstrāde un mežsaimniecība piedāvā mežizstrādes pakalpojumus

Mežizstrāde

Ar katru meža īpašnieku sadarbojamies individuāli un vienmēr atrodam labāko risinājumu vērtīgākā meža materiāla un peļņas iegūšanai.

Veicam pilna cikla mežizstrādi, kurā ietilpst:

  1. Dokumentācijas sakārtošana.
  2. Meža sagatavošana ciršanai.
  3. Koku zāģēšana.
  4. Kokmateriālu pievešana krautuvē.
  5. Kokmateriālu nogādāšana pie iepircējiem – ostās vai kokzāģētavās.

Mūsu komanda darbus veic kvalitatīvi un veic godīgu samaksu par realizēto meža materiālu!

SERVAL mežizstrāde un mežsaimniecība piedāvā meža taksācijas pakalpojumus

Meža taksācija

Veicam meža taksāciju jeb meža inventarizāciju Vidzemes reģionā.

Atgādinām, ka meža īpašniekam ir pienākums vismaz reizi 20 gados atjaunot meža taksāciju. Meža taksācijas galvenais mērķis ir iegūt informāciju par mežu, kam ir būtiska ietekme uz meža kadastrālo vērtību.

Derīga meža taksācija ļauj veikt plānotu koku ciršanu, atmežošanu un pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansēju meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā.

Mēs strādājam ātri, precīzi un kvalitatīvi! Uzticiet mums savu mežu un mēs parūpēsimies, lai Jūs būtu apmierināti ar saņemto pakalpojumu!

SERVAL mežizstrāde un mežsaimniecība piedāvā augsnes sagatavošanas - pacilu rakšanas pakalpojumus

AUGSNES SAGATAVOŠANA –
Pacilu rakšana

Sagatavojam meža zemes augsni jauna meža stādīšanai – veicam pacilu rakšanu ar ekskavatoru, ar speciālu pacilu rakšanas kausu.

Pacilu rakšanas metode nodrošina divreiz augstāku darba ražīgumu, salīdzinājumā ar parasto rakšanas kausu, tāpat, šī metode ir piemērotāka kvalitatīvai augsnes sagatavošanai slapjās minerālaugsnēs un kūdrainās augsnēs.

Mēs esam par zaļu Latviju! Lai Latvijā saaug daudz jaunu mežu!

SERVAL mežizstrāde un mežsaimniecība piedāvā apauguma novākšanas pakalpojumus

Apauguma novākšana

Kvalitatīvi novācam apaugumu (kokus un krūmus) no lauksaimniecības zemēm, pilsētvidē (t. sk. attīrām zemi no apauguma, to sagatavojot būvniecības darbiem), lauku īpašumiem, mežmalām, ceļmalām, grāvmalām un citām aizaugušām zemes platībām.

Veicam pilna cikla apauguma izstrādi, kurā ietilpst:

  1. Teritorijas apzināšana.
  2. Likumu un normatīvo aktu ievērošana.
  3. Teritorijas iezīmēšana.
  4. Zāģēšana, izvešana un realizācija.
  5. Teritorijas sakārtošana.

Ar apaugumu aizaugušajās platībās, zāģējam kokus ar ekskavatoru līdz pat 40 cm diametrā. Dienā no apauguma attīrām 1 ha zemes.

Minimālā platība darbu uzsākšanai: 1 ha.
Strādājam ar savu tehniku visā Latvijā.

Pirms darbu uzsākšanas, kopā ar zemes īpašnieku, apsekojam aizaugušo platību un saglabājam visus kokus un krūmus, kurus klients vēlas atstāt.

Celmus nozāģējam profesionāli un horizontālā plaknē, maksimāli tuvu zemes virsmai. Īpašu uzmanību pievēršam visu sīko krūmu novākšanai, lai aizaugusī platība būtu maksimāli attīrīta.

Pēc apauguma novākšanas, rūpīgi sakopjam mums uzticēto zemes platību, lai nebūtu redzamas ekskavatoru un traktortehnikas atstātās pēdas.

Pie noteikta apjoma, piemaksājam par iegūto šķeldas vai apaļkoksnes materiālu. Katru gadījumu izskatām un izrunājam individuāli ar zemes īpašnieku.

Pēc klienta vēlmēm, veicam arī sakņu un celmu raušanu, frēzēšanu un novešanu.

SERVAL mežizstrāde un mežsaimniecība piedāvā celmu un sakņu raušanas, frēzēšanas un novešanas pakalpojumus

Celmu un sakņu raušana, frēzēšana un novešana

Veicam celmu un sakņu raušanu, frēzēšanu un novešanu gan lauku teritorijās, gan pilsētvidē (t. sk. sagatavojam zemi būvniecības darbiem).

Izraušanas darbus veicam ar speciālu grābekļveida sakņu kausu, lai saglabātu auglīgo augsni zemsedzē un iegūtu saknes ievērojami tīrākas no zemēm, salīdzinot ar citām sakņu izraušanas metodēm.

Atmežotajās platībās veicam celmu frēzēšanu (celmu samalšanu skaidās), profesionāli sagatavojot zemi lauksaimniecības darbu prasībām. Celmu frēzēšana notiek līdz pat 20 cm dziļumam no celma apkārtējās teritorijas vidējā augstuma.

Pēc klienta vēlmēm, veicam arī zemes mikroreljefa izlīdzināšanu.

SERVAL mežizstrāde un mežsaimniecība piedāvā grāvju rakšanas pakalpojumus

Grāvju rakšana

Rokam grāvjus ar specializētu trapeces kausu. Veicam grāvju padziļināšanu, kā arī attīrām grāvjus no piesērējuma, atjaunojot netraucētu ūdens novadīšanu no laika gaitā izveidojušā piesērējuma.

SERVAL mežizstrāde un mežsaimniecība piedāvā dīķu rakšanas pakalpojumus

Dīķu rakšana

Rokam dīķus, kā arī veicam aizaugušu dīķu krastu atjaunošanu, padziļināšanu un nostiprināšanu.

Mēs parūpēsimies, lai Jūsu aizaugušajā, duļķainajā dīķi, ūdens atkal ir dzidrs un vide ainaviska!