PAKALPOJUMI

Mežizstrāde

Mežizstrāde

Ar katru meža īpašnieku sadarbojamies individuāli un vienmēr atrodam labāko risinājumu vērtīgākā meža materiāla un peļņas iegūšanai tagad un ilgtermiņā.

Veicam pilna cikla mežizstrādi, kurā ietilpst:

  1. Dokumentācijas sakārtošana.
  2. Meža sagatavošana ciršanai.
  3. Koku zāģēšana.
  4. Kokmateriālu pievešana krautuvē.
  5. Kokmateriālu nogādāšana pie iepircējiem – ostās vai kokzāģētavās.

Piesaistām arī Eiropas fondu līdzekļus dažādu saimniecisko darbu veikšanai, piemēram, atmežošanai vai apmežošanai.

Visi darbi tiek saskaņoti ar klientu, veicam godprātīgu samaksu par realizēto meža materiālu!

Uzticiet mums savu mežu un, mēs par to parūpēsimies kā par savējo!

Meža taksācija

Meža taksācija

Veicam meža taksāciju jeb meža inventarizāciju Vidzemes reģionā.

Atgādinām, ka meža īpašniekam ir pienākums vismaz reizi 20 gados atjaunot meža taksāciju. Meža taksācijas galvenais mērķis ir iegūt informāciju par mežu, kam ir būtiska ietekme uz meža kadastrālo vērtību.

Derīga meža taksācija ļauj veikt plānotu koku ciršanu, atmežošanu un pretendēt uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansēju meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā.

Strādājam ātri, precīzi un kvalitatīvi!

Augsnes sagatavošana - pacilu rakšana

AUGSNES SAGATAVOŠANA –
Pacilu rakšana

Sagatavojam meža zemes augsni jauna meža stādīšanai – veicam pacilu rakšanu ar ekskavatoru, ar speciālu pacilu rakšanas kausu.

Pacilu rakšanas metode nodrošina divreiz augstāku darba ražīgumu, salīdzinājumā ar parasto rakšanas kausu, tāpat, šī metode ir piemērotāka kvalitatīvai augsnes sagatavošanai slapjās minerālaugsnēs un kūdrainās augsnēs.

Mēs esam par sakoptu un zaļu Latviju! Lai Latvijā saaug daudz jaunu mežu!

Apauguma novākšana

Apauguma novākšana

Bez maksas, ātri un profesionāli zāģējam kokus un krūmus no lielām un mazām lauksaimniecības zemēm, pilsētvidē (t. sk. attīrām zemi no apauguma, to sagatavojot būvniecības darbiem), lauku īpašumiem, mežmalām, ceļmalām, grāvmalām un citām aizaugušām zemes platībām. Zāģējam arī bīstamos kokus.

Pilna cikla apauguma izstrādē ietilpst:

  1. Teritorijas apsekošana.
  2. Likumu un normatīvo aktu ievērošana.
  3. Teritorijas iezīmēšana.
  4. Koku un krūmu zāģēšana, izvešana un realizācija.
  5. Teritorijas sakārtošana.

Ar apaugumu aizaugušajās platībās, zāģējam visu diametru kokus. Dienā no apauguma attīrām 1-2 ha zemes.

Minimālā platība darbu uzsākšanai: 1 ha.
Strādājam ar savu tehniku visā Latvijā!


Pirms darbu uzsākšanas, kopā ar zemes īpašnieku, apsekojam aizaugušo platību un saglabājam visus kokus un krūmus, kurus klients vēlas atstāt.

Celmus nozāģējam profesionāli un horizontālā plaknē, maksimāli tuvu zemes virsmai. Īpašu uzmanību pievēršam visu sīko krūmu novākšanai, lai aizaugusī platība būtu maksimāli attīrīta.

Pēc koku un krūmu novākšanas, rūpīgi sakopjam mums uzticēto zemes platību, lai nebūtu redzamas ekskavatoru un traktortehnikas atstātās pēdas.

Apaugumu novācam bez maksas, ja apaugums ir ražīgs – klients saņem peļņu!

Pēc klienta vēlmēm, veicam arī sakņu un celmu raušanu, frēzēšanu un novešanu.

Celmu un sakņu raušana, frēzēšana un novešana

Celmu un sakņu raušana, frēzēšana un novešana

Veicam celmu un sakņu raušanu, frēzēšanu un novešanu gan lauku teritorijās, gan pilsētvidē (t. sk. sagatavojam zemi būvniecības darbiem).

Izraušanas darbus veicam ar speciālu grābekļveida sakņu kausu, lai saglabātu auglīgo augsni zemsedzē un iegūtu saknes ievērojami tīrākas no zemēm, salīdzinot ar citām sakņu izraušanas metodēm.

Atmežotajās platībās veicam celmu frēzēšanu (celmu samalšanu skaidās), profesionāli sagatavojot zemi lauksaimniecības darbu prasībām. Celmu frēzēšana notiek līdz pat 20 cm dziļumam no celma apkārtējās teritorijas vidējā augstuma.

Pēc klienta vēlmēm, veicam arī zemes mikroreljefa izlīdzināšanu.

 Grāvju rakšana

Grāvju rakšana

Rokam grāvjus ar specializētu trapeces kausu. Veicam grāvju padziļināšanu, kā arī attīrām grāvjus no piesērējuma, atjaunojot netraucētu ūdens novadīšanu no laika gaitā izveidojušā piesērējuma.

Dīķu rakšana

Dīķu rakšana

Rokam dīķus, kā arī veicam aizaugušu dīķu krastu atjaunošanu, padziļināšanu un nostiprināšanu.

Mēs parūpēsimies, lai Jūsu aizaugušajā, duļķainajā dīķi, ūdens atkal ir dzidrs un vide ainaviska!