PRIVĀTUMA POLITIKA

Kas mēs esam?

SERVAL SIA ir Latvijā dibināts uzņēmums (reģ. nr.: 40203159542, juridiskā adrese: Madonas novads, Ērgļu pagasts, “Ošiņi”, LV-4840), kas nodarbojas ar mežizstrādes un mežsaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Kādi klientu personas dati tiek ievākti un apstrādāti?

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā SERVAL SIA, apstrādā, glabā un aizsargā klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi un godprātīgi. Politika attiecināma uz klientu personas datiem, jebkuras fiziskas personas datu apstrādi un klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

Saņemot no klientiem informāciju, kura iesūtīta izmantojot sadaļas “Kontakti” ziņas nosūtīšanas formu, mēs apstrādājam šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, kadastra numurs, saņemtās ziņas informācija un informācija, kuru klients iekļāvis pievienotajos dokumentos.

Sīkdatnes

Sīkdatnes ir sīki datu faili, kas tiek nosūtīti uz datora atmiņu mājas lapas apmeklēšanas laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājaslapu vai uz citu mājaslapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājaslapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties klientu datorus nākamajās apmeklējuma reizēs.

SIA SERVAL mājaslapā var tikt izmantotas sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par kopējiem lietotāju paradumiem un vietnes lietošanas vēsturi, diagnosticētu problēmas un trūkumus vietnes darbībā, un nodrošinātu vietnes funkcionalitātes pilnīgu un ērtu izmantošanu.

Klientu personas datu koplietošana:

Lai sniegtu klientiem pakalpojumus, SERVAL SIA var kopīgot klientu personas datus ar partneriem vai institūcijām, kas iesaistītas klientu pasūtīto pakalpojumu nodrošināšanā.

SERVAL SIA ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:
– tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
– SERVAL SIA izsniegs klientu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

Kāds ir klientu personas datu glabāšanas ilgums?

SERVAL SIA glabā un apstrādā klientu personas datus tik ilgi, kamēr no klientu puses nav izteikta atteikšanās no turpmākās saziņas.

Kādas ir klientu tiesības?

Klientiem ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par savu personas datu apstrādi: kādi personas dati ir SERVAL SIA rīcībā, kā personas dati tiek apstrādāti, kam personas dati tiek nodoti. Kā arī ir tiesības pieprasīt labot neprecīzos personas datus, piemēram, saziņas kontaktinformācijas maiņas gadījumā (telefona numurs, e-pasts); pieprasīt dzēst personas datus, ja abas pušu saistības ir izpildītas.

Kā mēs aizsargājam klientu personas datus?

SERVAL SIA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SERVAL SIA pielieto mūsdienīgas tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

SERVAL SIA rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kuri SERVAL SIA vārdā un uzdevumā apstrādā klientu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SERVAL SIA deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt klientu personas datus saviem nolūkiem.

Mēs centīsimies novērst jebkādu klientu personas datu noplūdi, ļaunprātīgu to izmantošanu vai nesankcionētu atklāšanu.